První integrační seminář

První integrační seminář „Nový domov v České republice“

Organizace Slovo 21 úspěšně realizovala 30. listopadu 2019 v Praze první integrační seminář pro držitele mezinárodní ochrany s názvem „Nový domov v České republice“. Seminář byl určen arabsky mluvícím osobám.

Jednodenní seminář vedly dvě zkušené lektorky, probíhal v češtině a byl tlumočen do arabštiny. V průběhu celého dne lektorky předávaly účastníkům praktické informace, tipy a doporučení z oblastí každodenního života v ČR, účastníci též sdíleli své vlastní zkušenosti s životem zde. Program byl obohacen o vystoupení hosta, který vypověděl svoji osobní zkušenost s příchodem do ČR a začátky života v nové zemi a o promítnutí filmu o České republice s názvem „Česká republika – váš nový domov“.

 

Cílem semináře bylo účastníky srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s jejich právy a povinnostmi, předat jim užitečné informace o Státním integračním programu, ale také například nepsaná pravidla společenského chování či specifika dopravního systému. Lektorky měly připraveny konkrétní tipy využitelné při hledání zaměstnání, bydlení, registraci na Úřadu práce ČR, dále se účastníci dozvěděli o typech pracovních smluv, o zdravotním a sociálním systému, vzdělávacím systému (rodiče si např. odnesli důležité poznatky o zápisech svých dětí do škol a školek), a také doporučení a kontakty na pomocné organizace. Všichni zúčastnění obdrželi krásně graficky zpracovanou přehlednou publikaci „Česká republika – váš nový domov“ v arabštině, kterou si odnesli domů.

 

Semináře budou pokračovat

Podkladem pro seminář jsou nově vzniklé publikace, které taktéž vytvořilo Slovo 21 ve spolupráci s experty z řad pracovníků Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky, IOM, zástupců Správy uprchlických zařízení MV ČR apod. Publikace jsou vydány v 8 jazycích, a to v češtině, arabštině, ruštině, ukrajinštině, angličtině, španělštině, francouzštině a turečtině.

V průběhu roku 2020 budou probíhat další termíny seminářů ve výše uvedených jazycích na různých místech po celé České republice (dle potřeb účastníků).

Účastníci hodnotili první proběhlý seminář velice pozitivně. Přečtěte si rozhovor s jedním z nich. Noví zájemci o účast na semináři se mohou hlásit  prostřednictvím e-mailu info@novy-domov.cz.

Semináře jsou určeny osobám, které obdržely mezinárodní ochranu (azyl či doplňkovou ochranu) po 1. 1. 2017 a jsou starší 15 let.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky.