Podzimní integrační semináře

Semináře se z důvodu pandemie Covid-19 a vyhlášených vládních opatření na podzim opět přesouvají do online prostředí.

O víkendu 24. a 25. října se uskutečnil online seminář pro arabsky mluvící držitele mezinárodní ochrany. Účastníci se přihlásili v sobotu ve 13.30 přes aplikaci Zoom. Po počátečních rozpacích, které zvládlo prolomit vystoupení hosta-cizince, zavládla velmi příjemná atmosféra. Účastníci měli mnoho dotazů a tak celý seminář byl velmi dynamický. Druhý den se opět připojili všichni účastníci z předchozího dne a seminář i nadále probíhal v přátelském duchu. Účastníci měli nejvíce otázek k tématu trvalého pobytu, vzdělávání – nostrifikace diplomů a zdravotnímu a sociálnímu systému.

Na konci semináře všichni účastníci poděkovali lektorce za zodpovězení dotazů a tlumočnici za trpělivost a pečlivé překlady. Semináře se zúčastnilo celkem 10 držitelů mezinárodní ochrany. Ze semináře jsme obdrželi velmi pozitivní zpětné vazby:

„Děkuji mockrát za realizaci semináře, bylo to užitečné. Myslíte, že by bylo možné toto setkání uspořádat ještě někdy v budoucnu?“

„Moc se nám líbila struktura semináře a to že byl online. Všechny informace které jste nám poskytli, byly velmi užitečné.“

„Tlumočnice byla dobrá a pohotová. Co se týká obsahu semináře, dozvěděl jsem se nové informace o zákonech ČR a o svých právech souvisejících se statusem doplňkové ochrany, kterou mám.“

Další semináře proběhnou o víkendu 21. a 22. listopadu pro rusky mluvící držitele mezinárodní ochrany a následující víkend 28. a 29. listopadu integrační seminář, který bude tlumočen do anglického jazyka.

Pokud by to situace umožnila, pokusíme se primárně zrealizovat semináře v prezenční formě (tyto semináře by byly 1-denní, 8-hodinové).

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky.